TÌNH BẠN TRONG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Thời niên thiếu tôi thường được nghe các bậc bề trên trao đổi về những điển tích và những câu chuyện tuyệt hay trong lịch sử. Khi lớn lên tôi rất thích tìm và đọc những câu chuyện ấy, trong đó có những câu chuyện về tình bạn cao cả làm cảm động lòng người….

Pokračovat ve čtení