Trường đại học Carolina trao tặng Ông Phạm Công Tú Huy chương danh dự

Trường đại học Carolina (Univerzita Karlova) trao tặng Ông Phạm Công Tú Huy chương danh dự     Ngày 31.1.2022 tại Hội trường Karolina, Ovocný trh 3, Praha, Hiệu trưởng trường đại học tổng hợp Carolina (Univerzita Karlova), Giáo sư, Tiến sĩ Tomáš Zima đã trao tặng Ông Phạm Công Tú Huy chương danh dự…

Pokračovat ve čtení